NASZ ZESPÓŁ

Hoa Dessoulavy-Śliwińska

Adwokat

Adwokat, absolwentka University of Cambridge (UK), Harvard Business School i University of Florida (USA) oraz studiów w dziedzinie praw i wolności człowieka (PAN i Helsińska Fundacja Praw Człowieka). Ukończyła aplikację radcowską w Warszawie oraz aplikację adwokacką na Judicial Academy w Hanoi (Wietnam). Obecnie odbywa studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prawie samorządowym, podatkowym i medycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych i karnych skarbowych, w tym postępowań w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych. Współautorka publikacji „Spółka celowa a konsorcjum. Zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe”

Agnieszka Roguska-Kikoła

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, organizowanej w porozumieniu z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Będąc stypendystką programu Sokrates-Erasmus odbyła roczne studia na Uniwersytecie w Kolonii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu własności intelektualnej i prawa pracy. Specjalizuje się także w prawie spółek. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. pracując na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz w renomowanych warszawskich kancelariach prawniczych, zaś od 2010 r. jako właścicielka Kancelarii Prawniczej CONTRAHENDO, świadcząc pomoc prawną m.in. na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów z branży IT. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa handlowego oraz prawa pracy, w tym m.in. współautorka książek „Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne”, „Ochrona interesów przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. Zagadnienia praktyczne”, „Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy. Zagadnienia praktyczne”, „Spółka celowa a konsorcjum. Zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe”.

Dr Robert Siwik

Radca Prawny

Ekspert prawa zamówień publicznych; jeden z nielicznych w Polsce biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych, dziedzinie ochrony osób i mienia oraz prawnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w doradztwie prawnym, które zdobywał współpracując z polskimi biurami międzynarodowych oraz krajowych kancelarii prawnych. Szczególnie bogate doświadczenie posiada w obsłudze polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego, doradzał przy licznych polsko-niemieckich inwestycjach oraz prowadził szkolenia w Niemczech i Polsce dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Doradca prawny na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Z licznymi sukcesami zajmuje się zastępstwem prawnym w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami okręgowymi, m.in. w największych krajowych przetargach z branży infrastrukturalnej, energetycznej, budowlanej, transportu kolejowego, ochrony zdrowia. 

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców  (SIDiR) w Warszawie; wpisany na listę Praktyków Arbitrażu Vienna International Arbitral Centre (VIAC) – stałej Międzynarodowej Instytucji Arbitrażowej przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej. 

Posiada bogate doświadczenie w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych, gdzie wielokrotnie pełni funkcję arbitra (m.in. w sporach przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich) oraz trybunałami arbitrażowymi ad hoc, działającymi według różnych regulaminów (np. VIAC, DIS, ICC).

Tomasz Licznerski

Radca Prawny

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i jednostek prawnych. Radca prawny specjalizuje się w prawie nieruchomości i obsłudze przedsiębiorców. 

Rafał Mąka

Adwokat

Adwokat i członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Karierę zaczynał jako od funkcji asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Warszawie. Od ponad 10 lat doradza klientom we wszystkich sprawach związanych z prawem karnym i rodzinnym. Rafał Mąka specjalizuje się szczególnie w prawie karnym gospodarczym i karno-skarbowym.  

Roksana Strubel

Adwokat

Hasło, pod którym działa to: Your LEGAL WELL-BEING. Wspiera podmioty z sektora life sciences & healtcare, w tym firmy z branży medycznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej, a także żywnościowej oraz kosmetycznej. Doradza w sprawach związanych z wprowadzeniem produktów na rynek, od prowadzenia badań klinicznych i negocjowania umów o wytwarzanie po komercjalizację (dystrybucja i marketing). Wspiera firmy z sektora Life sciences & healthcare we wdrażaniu nowych usług oraz modeli biznesowych, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów regulacyjnych i compliance.

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach sądowych, w tym sporach gospodarczych. Doradza także w zakresie prawa zamówień publicznych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach przed KIO.

Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego i prawa wyrobów medycznych. Współautorka praktycznego przewodnika “Prawo wyrobów medycznych” oraz komentarza do ustawy o badaniach klinicznych.

Na stronie www.roksanastrubel.com prowadzi bloga i analizuje tematy istotne dla sektora ochrony zdrowia. Swoją wiedzą dzieli się również w ramach prawniczego newslettera dla branży life sciences https://roksanastrubel.substack.com/.