Prawne aspekty rynku dzieł sztuki 

Dzieła sztuki są szczególnym rodzajem dóbr wzbudzającym wiele emocji u odbiorców. Podobnie transakcje z nimi związane wzbudzają zrozumiałe zainteresowanie. Nasi prawnicy specjalizują się w udzielaniu doradztwa we wszystkich aspektach obsługi podmiotów na rynku dzieł sztuki. 

Art Law, podobnie jak jego przedmiot, jest wyjątkową dziedziną prawa. To multidyscyplinarny dział, skupiający liczne zagadnienia regulujące twórczość, wykorzystanie i obieg dzieł sztuki. W jej skład wchodzą aspekty własności intelektualnej, ustalania pochodzenia dzieł, rozstrzyganie sporów (w tym arbitraż), prawo umów, międzynarodowe prawo prywatne oraz różnorodne postępowania w sprawach o naruszenia. Ze szczególnym zainteresowaniem zajmujemy się sprawami znaków towarowych, sporami o pochodzenie dzieł sztuki oraz potwierdzeniem autentyczności dzieł. Mamy doświadczenie w doradztwie na wszystkich etapach “cyklu życia dzieł” , od zabezpieczenia praw twórców jeszcze przed powstaniem dzieła, przez jego komercjalizację aż do obsługi roszczeń twórców i podmiotów zbiorowych. 

Doradztwem w tym obszarze zajmuje się głównie adw. Hoa Dessoulavy-Śliwińska, która poza prowadzeniem praktyki prawniczej w Polsce i Wietnamie spełnia się również jako arbiter przy Trybunale Arbitrażowym do spraw Sztuki w Hadze (CAFA).