Skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego

Skarga kasacyjna jest szczególnym środkiem zaskarżenia stosowanym wyjątkowo w sprawach o szczególnie złożonym stanie prawnym. Skargę kasacyjną kieruje się do Sądu Najwyższego, który, jak sama nazwa wskazuje, jest najwyższą instancją w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych. Z tego powodu Sąd Najwyższy jest ostatnim z sądów, który może rozpoznać Państwa sprawę i uchylić niekorzystny wyrok. Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. W pewnych przypadkach obywatel może szukać pomocy w sądach europejskich (np. ETPCz) lecz tą drogą nie można podważyć samych wyroków. 

Skarga do Sądu Najwyższego jest zatem często ostatnią deską ratunku. Jest to jednak instancja nadzwyczajna, co oznacza, że nie każda sprawa zostanie przyjęta do rozpoznania a jedynie te najbardziej zawiłe, których rozwiązanie wymaga szczególnej wiedzy prawniczej.  

Sąd Najwyższy jest przy tym sądem prawa, tzn. rozpatruje spory dotyczące interpretacji poszczególnych norm prawnych oraz sposobu ich implementacji w codziennych sprawach. Orzeczenia Sądu Najwyższego mają charakter abstrakcyjny (nie dotyczą konkretnych spraw) i pełnią rolę kierunkowskazów postępowania w podobnych sprawach. 

Z uwagi na powyższe cechy postępowania przed Sądem Najwyższym, skargi kasacyjne należą do najtrudniejszych spraw jakie profesjonalny pełnomocnik spotyka w swojej karierze. Każda z nich wymaga nie tylko doskonałej znajomości zagadnienia ale także wielogodzinnego studiowania poglądów judykatury i doktryny oraz umiejętności precyzyjnego i przekonującego formułowania argumentów. Z tego powodu Ustawodawca wprowadził w stosunku do Skarg kasacyjnych tzw. przymus adwokacki, tzn. obowiązek sporządzenia skargi przez profesjonalnego pełnomocnika, tj. adwokata lub radcę prawnego. 

Dzięki latom doświadczenia oraz nieustannemu pogłębianiu wiedzy nasi prawnicy są wybitnymi ekspertami w ramach ich specjalności. Pozwala im to na skuteczne zajmowanie się najbardziej złożonymi sprawami, w tym również sprawami z niejednoznacznym stanem prawnym. Każdy z członków naszego zespołu z powodzeniem walczył o interesy naszych klientów także w tej najwyższej instancji a ich sukcesy należy traktować jako najwyższą możliwę formę wyróżnienia i ukoronowanie pracy zawodowej. 

Liczne wygrane przed Sądem Najwyższym są najlepszym dowodem profesjonalizmu i umiejętności naszego zespołu.