Prawo nieruchomości i prawo administracyjne

Posiadamy łącznie kilkadziesiąt lat doświadczenia w udzielaniu pomocy prawnej w obszarze real estate. W rezultacie jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie w niemal każdej sprawie dotyczącej obrotu nieruchomościami, usługami najmu lub dzierżawy, roszczeń podmiotów trzecich jak i procesami wywłaszczeniowymi. Nasza pomoc polega na przeprowadzeniu pełnego due dilligence, opiniowaniu umów oraz reprezentowaniu naszych klientów w trakcie negocjacji lub przed organami administracji. Nie obce są nam sprawy o odszkodowanie za wywłaszczenie, obrona przed roszczeniami spółek energetycznych czy też ochrona słusznych praw właścicieli w związku z lokalizacją dużych obiektów lub inwestycji (np. farm wiatrowych).

W ramach naszej specjalizacji asystujemy również na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, od zbadania praw do gruntu i warunków zabudowy, pozyskania stosownych pozwoleń, nadzorowaniu robót budowlanych oraz komercjalizacji inwestycji. W ramach naszych usług zapewniamy także pełne doradztwo podatkowe związane z inwestycją.